Insåg nu när jag duschade hur fel jag lägger tid på tankar. För ni vet min älskade vän E som är på andra sidan? Insåg nu hur mycket jag tänker på henne. Hur mycket av mina tankar upptas av min änglar vän?
Kanske har de med att jag inte har fattat det hela än? Att jag håller på och är med och arrangerar ett välgörenhets cykellopp i hennes där? Där alla pengar går till barnhjärtefomden? För blir 3e året det cyklas. Och hon var med och arrangerade det, och anmälde mig som funktionär med henne. Och sa till mig efteråt att hon gjort det ;-)
Så detta året har jag ingen chans att cykla. Men kanske nästa?